• 13 4321742
  • biuro@sepkrosno.pl
  • Krosno

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH NORM ELEKTRYCZNYCH

Lp

Numer i tytuł

dotychczasowej normy

Numer

aktualnej normy

Wydanie polskie lub

angielskie aktualnej normy

Uwagi

i uzupełnienia

1

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41:2017-09

wydanie polskie nowej normy

2

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-6:2016-07

wydanie angielskie normy nowej

3

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

PN-HD 60364-7-701:2010/A12:2017-10

wydanie angielskie nowej normy

4

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Inne wyposażenie — Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

PN-HD 60364-5-551:2010

wydanie angielskie normy nowej

5

PN-EN 50341-1:2013-03

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV — Część 1: Wymagania ogólne — Specyfikacje wspólne

PN-EN 50341-1:2013-03

wydanie polskie normy

6

PN-EN 12464-1:2012

Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

PN-EN 12464-1:2012

wydanie polskie normy

7

PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

PN-EN 12464-2:2014-05

wydanie angielskie nowej normy

8

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60529:2003

wydanie polskie normy

9

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-HD 60364-5-52:2011

wydanie polskie normy nowej

10

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 62305-1:2011

wydanie polskie

+ 3 pozostałe Normy:

-2, -3, -4

11

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń -Wymagania

PN-E-05204:1994

wydanie polskie

12

PN-HD 60364-5-534:2006Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie — Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami

PN-HD 60364-5-534:2012

wydanie angielskie nowej normy

13

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

PN-HD 60364-4-443:2016-03

wydanie polskie nowej normy

14

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

PN-HD 60364-7-704:2018-08

wydanie angielskie normy nowej

15

PN-EN 60079-0:2013-03Atmosfery wybuchowe — Część 0: Urządzenia — Podstawowe wymagania

PN-EN 60079-0:2018-09

wydanie angielskie normy nowej

16

PN-EN 60079-10-1:2013Atmosfery wybuchowe — Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe

PN-EN 60079-10-1:2016-02

wydanie angielskie normy nowej

17

PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem — Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

PN-EN 1127-1:2011

wydanie polskie

18

PN-EN 60079-1:2010

Atmosfery wybuchowe — Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

PN-EN 60079-1:2014-12

wydanie polskie nowej normy

19

PN-EN 60079-11:2010

Atmosfery wybuchowe — Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”

PN-EN 60079-11:2012

wydanie polskie nowej normy

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Warszawa ul. Świętokrzyska 14


Wyszukiwarka norm

 

Aktualizacja wykazu na dzień 20-03-2019   J.Przybyłowicz / MP