• 13 4321742
  • biuro@sepkrosno.pl
  • Krosno

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
00-050 WARSZAWA
ul. Świętokrzyska 14

ODDZIAŁ KROŚNIEŃSKI
38-400 KROSNO
ul. F. Czajkowskiego 70

Bank Pekao SA I ODDZIAŁ KROSNO
NRB 40 1240 2311 1111 0000 3882 4474

godziny pracy biura SEP w Krośnie:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

e-mail:
biuro@sepkrosno.pl
finanse@sepkrosno.pl

tel./fax.: 13 4321742 – biuro w Krośnie

Koła SEP